ระเบียบการใช้บริการ และ ความปลอดภัย 
         1. เด็กทุกคนที่มาใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้ปกครองซึ่งจะต้องคอยเฝ้าเด็กๆอยู่ภายในพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อให้เล่นเครื่องเล่นได้อย่างปลอดภัย     

        2. ผู้ใช้บริการอายุ 13 ปีขึ้นไปโดยไม่มีเด็กมาด้วยจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้

        3. ผู้ปกครองและเด็กทุกท่านต้องสวมถุงเท้าขณะใช้บริการตลอดเวลา

        4. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทาน / ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในอาคาร

        5. เพิ่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดรอยถลอกและขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นได้ เด็กๆควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว การสวมใส่เครื่องประดับหรือของมีค่าอาจหล่นหายระหว่างการเล่นได้  เด็กที่สวมแว่นตาควรจะได้รับการดูแลให้แน่ใจว่าปลอดภัย

        6. เมื่อเข้ามาใน Blue Monkey แล้ว ท่านต้องติดสายรัดข้อมือที่จัดให้ตลอดเวลา และจะต้องคืนให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณทางออก

        7. หากสายรัดข้อมือสูญหายหรือถูกทำพัง จะมีค่าปรับ 200฿ ต่อสายรัดข้อมือหนึ่งอัน ตรวจสอบและชำระเงินที่เจ้าหน้าที่บริเวณทางออก

        8. Blue Monkey ไม่สามารถรับผิดชอบต่อทรัพย์สินใดๆของผู้ใช้บริการ ที่สูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหายในพื้นที่ได้

        9. กรณีที่ผู้เข้ามาใช้บริิการแต่งกายไม่สุภาพ ใช้วาจา หรือแสดงกริยาไม่เหมาะสม หรือไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ ทาง Blue Monkey อาจไม่อนุญาตให้เข้าหรืออาจเชิญออกจากสถานที่ตามความเหมาะสม

        10. ผู้ที่มีลักษณะหรืออาการเจ็บป่วย ไม่สบาย อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในสถานที่

        11. บริเวณในอาคารและพื้นที่โดยรอบ ถือเป็นเขตปลอดบุหรี่


       Safety Rules  

        1. Children are under the responsibility of the accompanying Adult(s) who must remain within the building at all times in order to ensure the safety   of the children during the use of our facilities.   

        2. Everyone above 13 must be accompanied by a child for admission.

        3. Children and adults must always wear socks.

        4 Foods/drinks and pets cannot be brought into the building.

        5. Long sleeves and trousers are suggested as it can prevent children from cut and scrapes. Be careful with valuable accessories. Children with   glasses should take particular care.

        6. Children and adults must wear the registered wristband at all times when entered Blue Monkey. The wristband can be returned at the exit.

        7. Damaged or lost wristband will be fine 200฿ each at the exit.

        8. Blue Monkey is not responsible for any lost, stolen or damaged personal property brought into our area.

        9. Blue Monkey reserves the right to refuse services to visitor who behave inappropriately or wear inappropriate clothes.

        10. Blue Monkey reserves the right to refuse services to any person who we believed to be ill.

        11. Smoking is prohibited inside and around the building.